OFERTA

W ofercie Centrum jest:

 • Doradztwo przy otwieraniu działalności gospodarczej, przygotowywanie biznes planów, ułatwianie kontaktów z urzędami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń osobowych, komunikacyjnych, majątkowych.
 • Kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
 • E-usługi w dziedzinie przepływu informacji księgowej.
 • Obsługa stowarzyszeń realizujących zadania z dziedziny pożytku publicznego.
 • rozliczanie różnych form opodatkowania:
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • książka przychodów i rozchodów,
  • księgi rachunkowe.
 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej w tym składki ZUS.
 • Obliczanie zwrotu podatku VAT z materiałów budowlanych
 • Wyliczanie opłat z tytułu ochrony środowiska.